ابزار و تجهیزات

ابزار و تجهیزات

آسانسور کارگاهی ۱ دستگاه
حديده برقی ۲ دستگاه
تئودوليت ۲ دستگاه
نيوو ۳ دستگاه
کمپرسور با متعلقات ۳ دستگاه
بتونير ۸ دستگاه
اره برقی ۳ دستگاه
بالابر ۸ دستگاه
پمپ ديزلی ۴ اينچ ۳ دستگاه
پمپ آب برقی ۱ اينچ ۳ دستگاه
ويبراتور ۸ دستگاه
کرگیر ۱ دستگاه
دستگاه کمپکتور مدل ۲۰ ۴ دستگاه
سيلوی ۶۰ تنی سيمان ۸ دستگاه
کانکس ۸ دستگاه
دستگاه آرماتور خم کن با قدرت خم ۳۲ برقی ۳ دستگاه
آرماتور صاف کن برقی ۳ دستگاه
پمپ باد ۲ دستگاه
بلوک زنی سقفی ۵ دستگاه
موتور جوش ۶ دستگاه
داربست معمولی و حجمی حدود ۱۰۰۰۰ مترمکعب
ابزار آلات کارهای مکانيکی و الکتريکی به اندازه کافی
پمپ لجن کش ۶ دستگاه
فضای پیش ساخته کارگاهی ۵۰۰۰ مترمکعب
قالب فلزی ۷۰۰۰ مترمکعب