شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴

Projects Detail

استادیوم ۵۰۰۰ نفری مراغه

کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
مشاور : مهندسین مشاور آرتک و همکاران
مبلغ پیمان : ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
سال عقد قرارداد : ۱۳۸۵
مدت پیمان : ۲۴ ماه
محل پروژه : مراغه
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات
پروژه شامل تکمیل عملیات ساختمانی استادیوم ۵۰۰۰ نفری مراغه و انجام عملیات ساختمانی شامل :
سفت کاری ، نازک کاری و کلیه کارهای تاسیساتی ، مکانیکی و برقی میباشد.
از مهمترین مشخصات پروژه به موارد زیر می توان اشاره کرد :
– عملیات خاکی : ۸۵۰۰۰ مترمکعب
– قالب بندی : ۱۳۰۰۰ مترمربع
– آماتوربندی : ۳۰۰ تن
– بتن : ۲۸۰۰ مترمکعب
– لوله کشی برق و مکانیک بالغ بر ۳۰ کیلومتر
– کانال کشی بالغ بر ۱۵۰۰ مترمربع
– سیم کشی و کابل کشی : ۷۰ کیلومتر

Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
TOP