تماس با ما

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم- پلاک ۱۲۸
طبقه پنجم : رئیس هئیت مدیره و مدیریت فنی
طبقه اول   : مدیریت عامل و مدیریت اجرایی و امور مالی
کد پستی: ۱۶۶۶۹۳۷۳۳۷
تلفن: ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
نمابر: ۲۲۵۶۶۱۵۷
پست الکترونیکی: Rahgaco@yahoo.com