شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴

Projects Detail

خوابگاه دختران دانشگاه ارومیه

کارفرما : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مشاور : مهندسین مشاور ماهرو همکاران
محل پروژه : ارومیه
مبلغ پیمان : ۱۸۷٫۹۸۵٫۳۷۹ ریال
سال عقد قرارداد : ۱۳۶۲
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات
زیربنا : ۸۰۰۰ مترمربع در ۹ قطعه

Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
TOP