شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴

Projects Detail

عمليات خاكي و اسكلت بتني بيمارستان ١٠٠ تختخوابي انديمشك

کارفرما: شركت مادر تخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور
مشاور: ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور نوی
مبلغ پیمان: ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محل پروژه:خوزستان-شهرستان اندیمشک
زیربنا: ١٠٧٥٠مترمربع
نوع فعالیت: ابنیه
پروژه شامل عملیات خاکی و اسکلت بتنی در یک بلوک ۵ طبقه همراه با دیوار کشی آجری محوطه می باشد که از مهمترین مشخصات فنی پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
خاک برداری و خاک ریزی : ۳۰,۴۹۵ متر مکعب
قالب بندی : ۲۴,۷۴۰ مترمربع
آرماتور بندی : ۱,۴۴۵ تن
بتن : ۸,۸۲۰ متر مکعب

Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
TOP