ماشین آلات سبک

ماشین آلات سبک

تراکتور ۳ دستگاه
دامپر ۳ دستگاه
اتوميکسر مارلو ۲ دستگاه
تراکتور بيل دار ۳ دستگاه
مینی لودر ۱ دستگاه