ماشین آلات نیمه سنگین

ماشین آلات نیمه سنگین

غلطک کششی ۲ دستگاه
غلطک خودرو ۲ دستگاه
ژنراتور برق ۱۵۰ ۲ دستگاه
ژنراتور برق ۳۵۰ ۱ دستگاه
تانکر آبپاش ۲ دستگاه
کمپرسور دیزلی ۱ دستگاه