شرکت راه و ساختمانی رهگا
 • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
 • پلاک ۱۲۸
 • شماره تماس
 • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴

Testimonial

مجموعه ما این افتخار را داشته تا از اثرات وجودی مدیرانی نظیر حضرتعالی بهره مند گردیده و همچنان شاهد ارتقاء منزلت کاری و معنوی ...
شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران
به پاس همت والا و حمایت ارزشمند جنابعالی ، از درگاه ایزد منان تداوم حضور در راستای دستیابی به اهداف عالیه نظام سلامت و ...
انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران
از اثرات وجودی مدیرانی نظیر حضرت عالی و اعضاء محترم هیئت مدیره رهگا کماکان بهره مند گردیده و همچنان شاهد ارتقاء منزلت کاری و ...
شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران
نظر به اینکه فاز اول بیمارستان 160 تختخوابی مسجد سلیمان شش ماه زودتر از موعد مقرر در پیمان به اتمام رسیده است،از تلاش و ...
سازمان مجری تاسیسات دولتی و عمومی
مراتب سپاس خود را از تلاش ارزشمند و صادقانه اعلام میداریم، امید است با تداوم موفقیت های روزافزون موجبات توسعه وارتقای خدمات رسانی به ...
شرکت ملی گاز
از خدمات ارزنده در اجرا و راه اندازی پروژه های عمرانی دانشگاه و همکاری های بی شائبه شما در توسعه فضاعای موردنیاز دانشگاه قدردانی ...
دانشگاه ارومیه
Crafed with Care

Watch us on the Field

Hopefully i can inspire and encourage you to try out new way of
building this video is a little more technical.
Awesome Image

Request A Quote

Complete control over products allows us to ensure our customers
receive the best quality prices and service.

  Amazing Partners

  Our Best Partners
  Let’s See

  TOP