وسائط نقلیه

وسائط نقلیه

وانت پيکاپ دو کابين ۲ دستگاه
تويوتا هايلوکس ۲ دستگاه
وانت مزدا ۵ دستگاه
وانت زامياد ۲۴ ديزل ۴ دستگاه
اتومبيل سواری ۱۱ دستگاه