شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴

Projects Detail

پایگاه اقماری هلال احمر حسن آباد تهران

کارفرما : جمعیت هلال احمر استان تهران
مشاور : مهندسین مشاور ستاوند ساز
مبلغ پیمان : ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ربال
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۱
مدت پیمان : ۴ ماه
محل پروژه : حسن آباد تهران
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات
پروژه شامل عملیات خاکی ، جدول کشی و محوطه سازی در سطحی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ مترمربع می باشد. از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود :
– آجرچینی : ۴۰۰۰ مترمربع
– بتن ریزی : ۲۰۰۰ مترمکعب
– اجرای آسفالت : ۲۵۰۰۰ مترمربع

Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
TOP