پروژه ها

zanjan-220takhtekhabi

بیمارستان۲۲۰ تختخوابی خدابنده زنجان

کارفرما : شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور
مشاور : فردا فن پارس
محل پروژه : شهر خدابنده

ادامه ...
Khate-looleh-gaz-bijar

مرکز بهره برداری خط لوله گاز بیجار

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشاور : مهندسین مشاور ایران آرک
محل پروژه : بیجار

ادامه ...
همدان

بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن

کارفرما : شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی
مشاور : ابنیه طراحان البرز
محل پروژه : شهر رزن

ادامه ...
شوشتر

توسعه بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر

کارفرما : سازمان تامین اجتماعی
مشاور : خانه سازی ایران
محل پروژه : شوشتر

ادامه ...
modirat97

ساختمان اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اهواز

کارفرما :سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
مشاور : مهندسین مشاور ارکان نقش معماری
محل پروژه : اهواز

ادامه ...
-آباد

یارد تعمیراتی خط لوله خرم آباد

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشاور : مهندسین مشاور ایران آرک
محل پروژه : خرم آباد
...

ادامه ...
solomon1

بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی مسجد سلیمان

کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی
مشاور : مهندسین مشاور ایران ارک
محل پروژه : مسجد سلیمان

ادامه ...
saderat

ساختمان مرکزی بانک صادرات آذربایجان غربی

کارفرما : بانک صادرات آذربایجان غربی
مشاور : مهندسین مشاور سینام
محل پروژه : آذربایجان غربی

ادامه ...
maraqe4

استادیوم ۵۰۰۰ نفری مراغه

کارفرما : شرکت توسعه و نگهد