پروژه ها

zanjan-220takhtekhabi

بیمارستان۲۲۰ تختخوابی خدابنده زنجان

کارفرما : شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور
مشاور : فردا فن پارس
محل پروژه : شهر خدابنده

ادامه ...
Khate-looleh-gaz-bijar

مرکز بهره برداری خط لوله گاز بیجار

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشاور : مهندسین مشاور ایران آرک
محل پروژه : بیجار

ادامه ...
همدان

بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن

کارفرما : شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی
مشاور : ابنیه طراحان البرز
محل پروژه : شهر رزن

ادامه ...
۰۲-min

بیمارستان ۶۴ تختخوابی بندر امام خمینی

کارفرما : شرکت نوید زر شیمی
مشاور : مهندسین مشاور ایران آرک
محل پروژه : خوزستان

ادامه ...
Rahga

عمليات خاكي و اسكلت بتني بيمارستان ١٠٠ تختخوابي انديمشك

کارفرما : شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور
مشاور : ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور نوی
محل پروژه : خوزستان - اندیمشک

ادامه ...
andimeshk-bridge

احداث مسیر و پل کوی نیرو اندیمشک

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
مشاور : ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ایمن پنام راه
محل پروژه : خوزستان - اندیمشک

ادامه ...
شوشتر

توسعه بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر

کارفرما : سازمان تامین اجتماعی
مشاور : خانه سازی ایران
محل پروژه : شوشتر

ادامه ...
modirat97

ساختمان اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اهواز

کارفرما :سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
مشاور : مهندسین مشاور ارکان نقش معماری
محل پروژه : اهواز

ادامه ...
Yard-Tamirati-98-4

یارد تعمیراتی خط لوله خرم آباد

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشاور : مهندسین مشاور ایران آرک
محل پروژه : خرم آباد
...

ادامه ...
solomon1

بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی مسجد سلیمان

کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی
مشاور : مهندسین مشاور ایران ارک
محل پروژه : مسجد سلیمان

ادامه ...
saderat

ساختمان مرکزی بانک صادرات آذربایجان غربی

کارفرما : بانک صادرات آذربایجان غربی
مشاور : مهندسین مشاور سینام
محل پروژه : آذربایجان غربی

ادامه ...
maraqe4

استادیوم ۵۰۰۰ نفری مراغه

کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
مشاور : مهندسین مشاور آرتک و همکاران
محل پروژه : مراغه
...

ادامه ...
atfal97

اسکلت بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی اطفال اهواز

کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی
مشاور : مهندسین مشاور همگون
محل پروژه : اهواز

ادامه ...
shosh

بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شوش

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی سازمان
مشاور : مهندسین مشاور پایاب طرح
محل پروژه : شهرستان شوش

ادامه ...
helalahmar

پایگاه اقماری هلال احمر حسن آباد تهران

کارفرما : جمعیت هلال احمر استان تهران
مشاور : مهندسین مشاور ستاوند ساز
محل پروژه : حسن آباد تهران

ادامه ...
Pardisan

باغراه پارک طبیعت پردیسان

کارفرما : سازمان حفاظت محیط زیست
مشاور : مهندسین بعد تکنیک
محل پروژه : تهران

ادامه ...
arayeshgahmarkazi

ساختمان آزمایشگاه مرکزی اهواز

کارفرما : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مشاور : -
محل پروژه : اهواز

ادامه ...
branch3

ساختمان شعبه ۳ تامین اجتماعی

کارفرما : سازمان تامین اجتماعی
مشاور : شرکت خانه سازی ایران
محل پروژه : تهران

ادامه ...
pazhoheshgah

پژوهشگاه فضایی ایران

کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مشاور : مهندسین مشاور بیدون
محل پروژه : تهران

ادامه ...
fanavari

ساختمان مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

کارفرما : معاونت طرح و توسعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مشاور : مهندسین مشاور اثر
محل پروژه : تهران

ادامه ...
shoaybiyeh-front

سایت صنعتی شعیبیه امام خمینی (ره)

کارفرما : شرکت توسعه و نیشکر و صنایع جانبی
مشاور : مهندسین مشاور نوها
محل پروژه : شعیبیه خوزستان

ادامه ...
naghde-front

مرکز پزشکی درمانی ، اداری و مسکونی نقده

کارفرما : سازمان تامین اجتماعی
مشاور : شرکت خانه سازی ایران
محل پروژه : نقده

ادامه ...
title

دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه

کارفرما : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مشاور : مهندسین مشاور اثر
محل پروژه : ارومیه

ادامه ...
khabgah-front

خوابگاه دختران دانشگاه ارومیه

کارفرما : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مشاور : مهندسین مشاور ماهرو همکاران
محل پروژه : ارومیه

ادامه ...