شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴

Our Blog

مصالح ساختمانی و تاریخچه آن

شناخت دقیق از مصالح ساختمانی در صنعت ساخت و ساز امری بسیار مهم است. توجه به شرایط اقلیمی، حداقل و حداکثر حرارت ، ...

موضوع فعالیت شرکت های راه و ساختمان

اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راه های اصلی و فرعی ، بزرگراه ها، آزاد راه ها ، راه های ریلی، باند ...

مراحل ثبت شرکت ساختمانی چیست؟

منظور از شرکت های پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی خصوصی ایران، اشخاص حقوقی در بخش خصوصی ایرانی است که برای ...
TOP