شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
بيمارستان ١٠٠ تختخوابي انديمشك
شركت مادر تخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور

کارفرما: شركت مادر تخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور

مشاور: : ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور نوی

مبلغ پیمان: ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۹)

محل پروژه:خوزستان-شهرستان اندیمشک

زیربنا:   ١٠٧٥٠مترمربع

نوع فعالیت: ابنیه

پروژه شامل عملیات خاکی و اسکلت بتنی در یک بلوک ۵ طبقه همراه با دیوار کشی آجری محوطه می باشد که از مهمترین مشخصات فنی پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • خاک برداری و خاک ریزی : ۳۰,۴۹۵ متر مکعب
  • قالب بندی : ۲۴,۷۴۰ مترمربع
  • آرماتور بندی : ۱,۴۴۵ تن
  • بتن : ۸,۸۲۰ متر مکعب
Categories

TOP