شرکت راه و ساختمانی رهگا
 • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
 • پلاک ۱۲۸
 • شماره تماس
 • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
بيمارستان ١٠٠ تختخوابي انديمشك
شركت مادر تخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور

کارفرما: شركت مادر تخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور

مشاور: : ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور نوی

مبلغ پیمان: ٦٢٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال (فهرست بهای سال1400)

مدت پيمان : ١٨ ماه

محل پروژه: شهرستان اندیمشک

زیربنا:   ١٠٧٥٠مترمربع

نوع فعالیت: ابنیه اسكلت ساختمان اصلي و ساختمان هاي جنبي و ديوار محوطه

 • پروژه شامل عمليات اجراي سازه ساختمان اصلي: خاكبرداري، پي كني، اجراي فونداسيون، اجراي كانال و چاهك زهكش اطراففونداسيون، اجراي سيم مسي و همبندي ارت در فونداسيون، اجراي سازه بتني، عايق و ديوار محافظ و درناژ پشت ديوارها، به زير بنای کل107 50 متر مربع در يك بلوك ٥ طبقه و سازه ساختمانهاي جنبي و اجراي ديوار پيش ساخته بتني محوطه می باشد كه از مهمترين مشخصات پروژه به موار د ذيل ميتوان اشاره نمود:خاكبرداري و خاكريزي: ٦٤٥٠٠ مترمكعبقال ببندي: ٢٩١٠٠ مترمربعآرماتوربندي: ١٦٢٥ تنبتن ريزي: ١٠٠٠٠ مترمكعب

  عايق كاري: ٢٠٠٠ مترمربع

  درناژ: ٦٥٩٠ مترمكعب

  ديوار بتني پيش ساخته: ١٧٠٠ مترمربع

Categories

TOP