شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن
شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی

کارفرما : شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی
مشاور : ابنیه طراحان البرز
مبلغ پیمان : ۱۶۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۷)
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۷
محل پروژه : شهر رزن، استان همدان
زیربنا۱۵،۸۷۵مترمربع
نوع فعالیت : ابنیه

پروژه شامل عملیات خاکی و اسکلت بتنی در یک بلوک ۷ طبقه می باشد که از مهمترین مشخصات فنی پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

–    خاکبرداری و خاکریزی : ۵۰،۰۰۰  مترمکعب
–    قالب بندی :۳۷،۰۰۰   مترمربع
–    آرماتوربندی : ۱،۶۰۰ تن
–    بتن ریزی : ۱۱،۵۰۰ مترمکعب

Categories

TOP