شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
تکمیل سازه بیمارستان 258 تختخوابی جیرفت
شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

 کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

مشاور: مهندسین مشاور همگون

مبلغ پیمان:۷۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۹)

مدت پیمان: ۱۸ ماه

محل پروژه: جیرفت

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات

پروژه شامل اجرای سازه بتنی و سفتکاری پیرامونی ساختمان اصلی بیمارستان با زیر بنای حدود ۲۵۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه و عملیات خاکی و اجرای سازه ساختمانهای جنبی و همچنین اجرای حصار پیرامون محوطه می باشد که از مهمترین مشخصات پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

-قالب بندی: ۶۱۰۰۰ مترمربع

-آرماتور بندی: ۲۲۰۰ تن

-بتن ریزی: ۱۲۰۰۰ مترمکعب

-دیوار چینی با بلوک لیکا : ۸۶۰۰ متر مربع

-دیوار محوطه با نمای آجری:۱۷۰۰ مترمربع

 

Categories

TOP