شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

کارفرما : دانشگاه ارومیه
مشاور : مهندسین مشاور اثر
محل پروژه : ارومیه
مبلغ پیمان : ( قرارداد اولیه بعلاوه دو متمم ) ۱٫۰۸۰٫۱۳۸٫۶۹۶ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۷۰)
سال عقد قرارداد : ۱۳۶۵
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات
زیربنا : ۱۴۰۰۰ مترمربع

Categories

TOP