شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
ساختمان اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اهواز
اداره کل نوسازی مدارس خوزستان

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس خوزستان
مشاور : مهندسین مشاور ارکان نقش معماری
مبلغ پیمان : ١،٣٢٩،٢٢١،٣٦٩،٧٢٢ ریال (فهرست بهای سال 1394 تا 1399)
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۴
مدت پیمان : 64 ماه
محل پروژه : اهواز
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات

پروژه شامل عملیات خاکریزی ، ساخت و برپایی اسکلت فلزی ، عملیات سفت کاری و نازک کاری و کلیه کارهای تاسیساتی مکانیکی و برقی ساختمان اصلی با زیربنای ۱۷۸۰۰ مترمربع در ۷ طبقه و محوطه سازی در سطحی بالغ بر ۶۵۰۰ مترمربع می باشد .
سیستم تاسیسات مکانیکی ساختمان متشکل از چیلر یکپارچه هوا ، دیگ آب گرم ، هوا ساز و فن کویل بوده و از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود :
– خاکبرداری و خاکریزی : ۱۵۰۰۰ مترمکعب
– اسکلت فلزی : ۱۸۶۷ تن
– تاوه فلزی ماندگار : ۲۱۱ تن
– قالب بندی دیوار بتنی : ۱۵۰۰ مترمربع
– آرماتوربندی : ۳۰۰ تن
– بتن ریزی : ۶۰۰۰ مترمکعب
– دیوار با بلوک سیمانی سبک : ۸۰۰۰ مترمربع
– سنگ کاری : ۲۳۰۰۰ مترمربع
– لوله کشی برق و مکانیک : ۵۰ کیلومتر
– کانال کشی : ۲۶۰۰ مترمربع
– نمای خشک سرامیک : ۵۸۶۰ متر مربع
– نمای خشک آجر : ۱۰۴۴ متر مربع
– نمای خشک کرتین وال : ۲۵۶۰ متر مربع

Categories

TOP