شرکت راه و ساختمانی رهگا
  • تهران-خیابان پاسداران- گلستان سوم
  • پلاک ۱۲۸
  • شماره تماس
  • ۲۲۵۵۰۳۸۲-۲۲۵۸۵۹۷۴
پایگاه اقماری هلال احمر حسن آباد تهران
جمعیت هلال احمر استان تهران

کارفرما : جمعیت هلال احمر استان تهران
مشاور : مهندسین مشاور ستاوند ساز
مبلغ پیمان : ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۱)
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۱
مدت پیمان : ۴ ماه
محل پروژه : حسن آباد تهران
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات

پروژه شامل عملیات خاکی ، جدول کشی و محوطه سازی در سطحی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ مترمربع می باشد. از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود :

– آجرچینی : ۴۰۰۰ مترمربع
– بتن ریزی : ۲۰۰۰ مترمکعب
– اجرای آسفالت : ۲۵۰۰۰ مترمربع

Categories

TOP