بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شوش

Previous slide
Next slide

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
مشاور : مهندسین مشاور پایاب طرح
مبلغ پیمان :با احتساب ۲۵% ۱۲۶٫۹۶۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۴)
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۴
مدت پیمان : ۲۴ ماه
محل پروژه : شهرستان شوش
نوع فعالیت : ابنیه

پروژه شامل عملیات خاکی ، ساخت اسکلت بتنی با زیربنای حدود ۱۳۸۵۰ مترمربع در دو بلوک ۷ طبقه با ساختمان های جنبی به مساحت حدود ۷۰۰ مترمربع زیربنا ،بعلاوه حصارکشی و محوطه سازی در مساحتی بالغ بر ۳۷۵۰۰ مترمربع می باشد.
از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود :

– خاک برداری و خاک ریزی : ۲۷۰۰۰ مترمکعب
– قالب بندی : ۳۶۰۰۰ مترمربع
– آرماتور بندی : ۱۵۶۰ تن
– بتن ریزی : ۱۲۰۰۰ مترمکعب