توسعه بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر

Previous slide
Next slide

کارفرما : سازمان تامین اجتماعی شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران
مشاور : معاونت امور اجرایی و دفتر فنی شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران
مبلغ پیمان :با احتساب ۲۵% ۱۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۶)
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۶
محل پروژه : شوشتر
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات

پروژه بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در شهر شوشتر واقع گردیده است که شامل عملیات خاکی و اجرای شمع درجا، ساخت اسکلت بتنی، عملیات سفت کاری و نازک کاری و کلیه کارهای تاسیساتی مکانیکی و برقی ساختمان اصلی با زیربنای حدود ۴۹۰۰ مترمربع در ۶ طبقه شامل دو زیرزمین به همراه ۱۰۰۰ متر مربع محوطه سازی می باشد.
سیستم تاسیسات مکانیکی ساختمان متشکل از چیلر یکپارچه هوا، دیگ حرارتی آب گرم، هواساز و فن کویل بوده از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره کرد.

– اجرای ۴۴ شمع درجا به طول ۸۸۰ متر
– خاک برداری و خاک ریزی : ۱۹۰۰۰ هزار مترمکعب
– اجرای میل مهار جهت پایداری گود : ۵۳۰۰ متر طول
– بتن پاششی جهت پایداری گود : ۹۵۰۰ متر مربع
– قالب بندی : ۱۵۵۰۰ مترمربع
– آسفالت : ۱۲۵۰۰۰ مترمربع
– آرماتور بندی : ۴۷۳ تن
– بتن ریزی  : ۴۵۰۰ متر مکعب
– دیوار با بلوک سیمانی  : ۵۴۰۰ مترمربع
– لوله کشی برق و مکانیک : ۸ کیلومتر
– سیم کشی و کابل کشی : ۵۰ کیلومتر