احداث ساختمان و سوله انبار شرکت پالایش نفت لاوان

کارفرما: شرکت پالایش نفت لاوان

مشاور: مجری طرح کیفی سازی و کاهش نفت کوره شرکت پالایش نفت لاوان

مبلغ پیمان: 1،880،014،633،315 ريال

مدت پیمان: 14 ماه

محل پروژه: جزیره لاوان

نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات

 

پروژه شامل عملیات سیویل و ساختمانی، کلیه کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان آزمایشگاه و دو واحد انبار به همراه محوطه سازی و پارکینگ با زیربنای 3142 مترمربع در قالب سه سوله و محوطه سازی به میزان 1500 مترمربع می باشد. سیستم تاسیسات مکانیکی ساختمان متشکل از چیلر و فن دیواری می باشد و از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

 

عملیات خاکبرداری و خاکریزی: 4350 متر مکعب

بتن ریزی: 2150 متر مکعب

کارهای فولادی سنگین: 235 تن

کارهای فولادی سبک: 214 تن

دیوار آجری با نما سازی دو طرفه: 1690 متر مربع

بنایی با بلوک سیمانی: 4125 متر مربع

عایق کاری رطوبتی: 5284 متر مربع

عایق کاری حرارتی: 4988 متر مربع

سیم کشی و کابل کشی:  18 کیلومتر

لوله کشی برق و مکانیک:  17 کیلومتر