احداث مسیر و پل کوی نیرو اندیمشک

Previous slide
Next slide

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
مشاور: : ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ایمن پنام راه
مبلغ پیمان: ۷۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۹)
محل پروژه:خوزستان-شهرستان اندیمشک
طول مسیر:   ۱،۳۹۱ متر
نوع فعالیت: راه و ترابری

پروژه احداث مسیر و پل کوی نیروی اندیمشک در مسیری به مساحت ۳۴،۲۴۵ مترمربع در شهرستان اندیمشک واقع گردیده است که از مهمترین مشخصات فنی پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • خاک برداری و خاک ریزی : ۱۷,۰۰۰ متر مکعب
  • قالب بندی : ۷,۰۰۰ مترمربع
  • آرماتور بندی : ۳۷۲,۴۷۰ تن
  • بتن : ۳,۴۰۰ متر مکعب
  • آسفالت: ۲۵,۰۰۰ مترمربع
  • اساس و زیر اساس: ۲,۲۰۰ مکعب
  • عایق کاری: ۲,۳۰۰ مترمربع