اسکلت بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی اطفال اهواز

Previous slide
Next slide

کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
مشاور : مهندسین مشاور همگون
مبلغ پیمان :با احتساب ۲۵% و متمم ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۸۷)
سال عقد قرارداد : ۱۳۸۸
مدت پیمان : ۲۶ ماه
محل پروژه : اهواز
نوع فعالیت : ابنیه

پروژه شامل تخریب ، انجام عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی در ۹ طبقه با زیربنای حدود ۱۹۵۰۰ مترمربع می باشد. از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود :

– اجرای ۸۰ شمع بتن درجا به طول ۱۸۰۰ متر
– خاک برداری و خاک ریزی : ۳۰۰۰۰ مترمکعب
– قالب بندی : ۴۰۰۰۰ مترمربع
– آرماتور بندی : ۱۸۵۰ تن
– بتن ریزی : ۱۳۵۰۰ مترمکعب