بیمارستان۲۲۰ تختخوابی خدابنده زنجان

Previous slide
Next slide

کارفرما : شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور
مشاور : مهندسین مشاور فردا فن پارس
مبلغ پیمان :با احتساب ۲۵% ۲۳۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۷)
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۷
محل پروژه : شهر خدابنده ، استان زنجان
زیربنا:  ۲۱،۶۲۷ مترمربع
نوع فعالیت : ابنیه

پروژه شامل عملیات خاکی و اسکلت بتنی در۴ بلوک یک تا ۸ طبقه همراه با دیوار کشی بتنی پیش ساخته محوطه می باشد که از مهمترین مشخصات فنی پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– خاکبرداری و خاکریزی : ۳۰،۰۰۰  مترمکعب
– قالب بندی :۴۴،۰۰۰   مترمربع
– آرماتوربندی : ۱،۹۰۰ تن
– بتن ریزی :  ۱۷،۵۰۰ مترمکعب
– دیوارمحوطه : ۳،۰۰۰ مترمربع