بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن

Previous slide
Next slide

کارفرما : شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی
مشاور : ابنیه طراحان البرز
مبلغ پیمان : با احتساب ۲۵%  ۲.۴۶۱،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ )
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۷
محل پروژه : شهر رزن، استان همدان
زیربنا۱۵،۸۷۵مترمربع
نوع فعالیت : ابنیه

پروژه شامل عملیات خاکی و اسکلت بتنی، عملیات سفت کاری و نازک کاری به همراه کلیه کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد. ساختمان اصلی با زیربنای حدود ۱۵۸۷۵ متر مربع در ۷ طبقه می باشد که از مهمترین مشخصات پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

–    خاکبرداری و خاکریزی : ۵۰،۰۰۰  مترمکعب
–    قالب بندی :۳۷،۰۰۰   مترمربع
–    آرماتوربندی : ۱،۶۰۰ تن
–    بتن ریزی : ۱۱،۵۰۰ مترمکعب
–   لوله کشی برق و مکانیک: ۶۵۸۴۲ متر طول
–    سیم کشی و کابل کشی: ۱۰۲۷۰۰ متر طول
–    کانال کشی: ۱۲۹۶۵ متر مربع
–    کاشی و سرامیک کاری: ۲۶۹۰۰ متر مربع
–    سنگ کاری: ۹۶۷۰ متر مربع