بیمارستان ۶۴ تختخوابی بندر امام خمینی

Previous slide
Next slide

کارفرما : شرکت نوید زر شیمی
مشاور : مهندسین مشاور ایران آرک
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% ۹۹۹،۲۰۸،۶۴۲۷۸۹ريال
سال عقد قرارداد : ۱۳۹۸
محل پروژه : خوزستان – بندر امام خمینی
زیربنا:  ۱۰،۸۰۰مترمربع
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات

پروژه شامل عملیات خاکی، اسکلت بتنی ، عملیات سفت کاری و نازک کاری و کلیه کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی است. ساختمان اصلی با زیر بنای حدود ۹۸۹۱ مترمربع در سه بلوک ۱ الی ۵ طبقه دارای هلی پد و همچنین ساختمانهای جنبی به مساحت حدود ۹۰۰ متر مربع زیر بنا بعلاوه حصارکشی و محوطه سازی در سطحی بالغ بر ۲۱۲۰۰ مترمربع می باشد. سیستم تأسیسات مکانیکی ساختمان متشکل از چیلر یکپارچه هوا خنک کننده، دیگ آب گرم، هوا ساز وفن کویل بوده و از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

  • عملیات خاکبرداری و خاکریزی: ۳۲۲۰۰متر مکعب
  • قالب بندی: ۲۹۵۰۰ متر مربع
  • آرماتور بندی: ۹۰۰ تن
  • بتن: ۱۱۵۰۰ متر مکعب
  • دیوار و سقف کناف: ۲۵۰۰۰ مترمربع
  • سنگ کاری: ۸۳۵۰ متر مربع
  • کاشی کاری: ۲۳۰۰ متر مربع
  • لوله کشی برق و مکانیک: ۹۰ کیلومتر
  • سیم و کابل کشی: ۱۳۲ کیلومتر