تکمیل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

Previous slide
Next slide

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران
مبلغ پیمان: ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (فهرست بهای سال ۱۳۹۹)
محل پروژه: اهواز
زیر بنا:  ۷۰۱۰ مترمربع
نوع فعالیت: ابنیه ، تاسیسات و محوطه سازی

پروژه به صورت تکمیل ابنیه و تاسیسات ساختمان دانشکده دندان پزشکی و محوطه سازی اطراف ساختمان در زمینی به مساحت ۱۰۱۴۰ متر مربع در ۳ طبقه با زیربنای ۷۱۰۵ متر مربع می باشد. سیستم تاسیسات مکانیکی ساختمان متشکل از دیگهای حرارتی آب گرم، چیلر و هواساز بوده و از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

-دیوار و سقف کناف: ۵۰۰۰ مترمربع
-سنگ کاری: ۲۵۰۰ مترمربع
-کاشی کاری: ۸۰۰۰ مترمربع
-لوله کشی برق و مکانیک: ۳۷۰۰ متر طول
-سیم کشی و کابل کشی:  ۸۲۰۰ متر طول
-کانال کشی : ۷۰۰ متر مربع
-موزائیک کاری: ۴۲۰۰ مترمربع
-در و پنجره آلومینیومی: ۱۵۰۰ مترمربع
-آجر نما: ۷۵۰۰مترمربع