تکمیل سازه بیمارستان 258 تختخوابی جیرفت

Previous slide
Next slide

کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور
مشاور: مهندسین مشاور همگون
مبلغ پیمان:۷۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (فهرست
بهای سال ۱۳۹۹)
مدت پیمان: ۱۸ ماه
محل پروژه: جیرفت
نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات

پروژه شامل اجرای سازه بتنی و سفتکاری پیرامونی ساختمان اصلی بیمارستان با زیر بنای حدود ۲۵۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه و عملیات خاکی و اجرای سازه ساختمانهای جنبی و همچنین اجرای حصار پیرامون محوطه می باشد که از مهمترین مشخصات پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-قالب بندی: ۶۱۰۰۰ مترمربع
-آرماتور بندی: ۲۲۰۰ تن
-بتن ریزی: ۱۲۰۰۰ مترمکعب
-دیوار چینی با بلوک لیکا : ۸۶۰۰ متر مربع
-دیوار محوطه با نمای آجری:۱۷۰۰ مترمربع