تکمیل مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران استان گلستان

Previous slide
Next slide

کارفرما: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
مشاور: مهندسین مشاور پایاب طرح
مبلغ پیمان: با احتساب ۲۵% ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
مدت پیمان: 12 ماه
محل پروژه: : استان گلستان- شهرستان گرگان
نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات