دبستان ۶ کلاسه دخترانه رخش شهرستان مسجد سلیمان

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان
مشاور: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان
مبلغ پیمان:۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
زیربنا : ۵۶۰ متر مربع
محل پروژه: : : استان خوزستان – شهر  مسجد سلیمان
نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات