ساختمان آزمایشگاه مرکزی اهواز

Previous slide
Next slide

کارفرما : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مبلغ پیمان : ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۸۵)
سال عقد قرارداد : ۱۳۸۵
مدت پیمان : ۱۵ ماه
محل پروژه : اهواز
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات

این پروژه شامل تکمیل عملیات ساخت اسکلت و انجام کارهای ساختمانی شامل سفت کاری ، نازک کاری و کلیه کارهای تاسیساتی ، مکانیکی و برقی است . ساختمان اصلی و جانبی با زیربنای حدود ۲۶۰۰ مترمربع و عملیات محوطه سازی به مساحت تقریبی ۲۵۰۰۰ مترمربع است. بخشی از احجام عملیات برقی و مکانیکی عبارتند از :

– لوله کشی برق و مکانیک : ۳۵ کیلومتر
– کانال کشی : ۶۰۰ مترمربع
– سیم کشی و کابل کشی : ۵۰ کیلومتر