ساختمان اداره کل، مدیریت درمان و اسناد پزشکی ایلام

Previous slide
Next slide

کارفرما: سازمان تامین اجتماعی- شرکت مدیریت
طرح و اجرا خانه سازی ایران
مبلغ پیمان:۵۸۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (فهرست بهای ۱۴۰۱)
محل پروژه: ایلام
زیربنا: ۴۸۷۲ متر مربع
نوع فعالیت: ابنیه و تاسیسات

پروژه مدیریت درمان و اسناد پزشکی ایلام شامل عملیات خاکی، اسکلت بتنی وکارهای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اصلی با زیربنای ۴۸۷۲متر مربع در۴ طبقه شامل یک طبقه زیرزمین و محوطه ای با زیربنای ۱۱۹۵ متر مربع در شهر ایلام می باشد. سیستم تاسیسات مکانیکی ساختمان متشکل از دیگ حرارتی آبگرم، ایر واشر و دستگاه های مبرد بوده و از مهمترین مشخصات پروژه به موارد ذیل می توان اشاره کرد.

خاکبرداری و خاکریزی: ۱۰۹۱۰ مترمکعب
قالب بندی: ۱۰۴۰۶ متر مکعب
آرماتور بندی: ۳۴۷ تن
بتن ریزی: ۲۹۴۳ متر مکعب
دیوار چینی با بلوک لیکا: ۳۸۰۰ متر مربع
کارهای فولادی سبک: ۱۰۳۰۰۰ کیلوگرم
نماچینی با آجر: ۲۹۲۵ متر مربع
موزاییک: ۱۹۲۶ متر مربع
کاشی و سرامیک کاری: ۴۶۵۰ متر مربع
لوله کشی برق و مکانیک: ۲۹ کیلومتر
سیم کشی و کابل کشی: ۵۰ کیلومتر