ساختمان شعبه ۳ تامین اجتماعی

Previous slide
Next slide

کارفرما : سازمان تامین اجتماعی
مشاور : شرکت خانه سازی ایران
مبلغ پیمان : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۸۲)
سال عقد قرارداد : ۱۳۸۲
محل پروژه : تهران
زیربنا : ۵۰۰۰ مترمربع در ۷ طبقه
نوع فعالیت : ابنیه و تاسیسات

برخی از مشخصات اجرا شده پروژه :
– خاک برداری و خاک ریزی : ۸۰۰۰ مترمکعب
– قالب بندی : ۵۰۰۰ مترمربع
– آرماتوربندی : ۲۳۰ تن
– بتن ریزی : ۲۱۰۰ مترمکعب