سایت صنعتی شعیبیه امام خمینی (ره)

Previous slide
Next slide

کارفرما : شرکت توسعه و نیشکر و صنایع جانبی
مشاور : مهندسین مشاور نوها
مبلغ پیمان : ۳۱٫۶۴۶٫۰۱۴٫۴۹۳ ریال (فهرست بهای سال ۱۳۷۶)
سال عقد قرارداد : ۱۳۷۶
مدت پیمان : ۱۸ ماه
محل پروژه : شعیبیه خوزستان
نوع فعالیت : ابنیه ، راه ، مکانیک ، برق ، شبکه توزیع

قرارداد پروژه مذکور در مرداد ۱۳۷۶ مابین این شرکت و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منعقد گردید . موضوع پیمان اجرای ساختمان های اداری ، بهداری ، رستوران ، موتورخانه ، حراست ، آتش نشانی ، پمپ بنزین ، سر در ورودی ، باسکول ، پست اصلی برق ، پست مدیریت ، استراحتگاه رانندگان ، انبارداری های اداری و مواد غذایی و خیابان های اصلی و بخش عمومی و تاسیسات زیربنایی برق ، همچنین تاسیسات ساختمان های مذکور و محوطه سازی پروژه به مقدار ۸۰۰۰۰ مترمربع و اجرای مکانیک و توزیع آب بود .

مشخصات فنی :
– عملیات خاکبرداری دستی و ماشینی : ۶۰۰۰۰۰ مترمکعب
– آرماتوربندی : ۷۰۰۰۰۰ کیلوگرم
– قالب بندی : ۸۰۰۰۰ مترمربع
– اجرای آسفالت : ۲۰۰۰۰۰ مترمربع
– بتن ریزی : ۳۰۰۰۰ مترمربع
– آجر کاری نما : ۱۵۰۰۰ مترمربع
– اجرای سقف تیرچه بلوک : ۶۰۰۰ مترمربع
– کابل کشی محوطه : ۳۰۰۰۰ متر طول
– اجرای کامل پست اصلی برق : ۳۳ کیلو وات
– اجرای شبکه آب بهداشت پلی اتیلن و آزبست : ۲۵۰۰۰ متر طول
– اجرای شبکه فاضلاب بهداشتی و صنعتی : ۳۰۰۰۰ متر طول