مرکز بهره برداری یزد، ساختمان مخابرات کهریزسنگ و کنترل سیلاب مرکز بهره برداری ایرانشهر

Previous slide
Next slide

کارفرما: شركت مهندسي و توسعه گاز ایران
مشاور: سازه پردازي ايران
مبلغ پيمان : ٧٤٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال (فهرست بهاي سال ١٤٠٠)
مدت پيمان : ٢٤ ماه
محل پروژه :  یزد، کهریزسنگ اصفهان و ایرانشهر
نوع فعاليت : ابنيه، تاسيسات برقي و مكانيكي، آبياري و زهكشي، انتقال و توزيع آب روستايي


پروژه شامل عمليات خاكي، ابنيه و تاسيسات سايت مركز بهره برداري خط لوله گاز يزد با زيربناي حدود ٢٨٧٠ متر مربع شامل ساختمانهاي اداري و سوله هاي صنعتي شامل مولد برق، جرثقيل سقفي،گرم كننده تابشي و ساير تجهيزات  به  همراه محوطه سازي  در زميني به مساحت ١٤١٥١ متر مربع است. بخش دوم مربوط به احداث ساختمان مخابرات كهريزسنگ اصفهان با زير بناي حدود ٦٦٨ متر مربع با اسكلت بتني ميباشد. بخش سوم شامل احداث يك دايك حفاظتي و يك دايك خاكي به طول كلي ١٣٤٤ متر در اطراف مركز بهره برداري خط لوله گاز ايرانشهر است. از مهمترين مشخصات پروژه به موارد ذيل مي توان اشاره نمود :

خاكبرداري و خاكريزي: ٥٠٤٠٠ مترمكعب
قالب بندي: ٦١٠٠ متر مربع
آرماتوربندي: ٢١٢ تن
بتن ريزي: ٢٧٩٠ مترمكعب
اسكلت فلزي: ١٣٤ تن
خشكه چيني ريپ رپ: ١١٥٣٤ مترمكعب
ديوار پيش ساخته: ١٠٠٠ متر مربع
عايق كاري: ٣١٥٠ متر مربع
موزاييك: ٣٩٣٠ متر مربع
پانل ساندويچي: ٥٤٢٠ متر مربع
نما سنگي : ۱۸۲٠  متر مربع
نما آجري: ١٧٩٠ متر مربع
زیراساس و اساس:  ٢٢٠٠ مترمکعب
آسفالت : ١١٢٥ تن
لوله کشی برق : ٧٠ کیلومتر
لوله کشی مکانیک :  ٦ کیلومتر
سيم كشي و كابل كشي : ٤٤ کیلومتر