پلی کلینیک بیمارستان روزبه تهران

Previous slide
Next slide

کارفرما: شرکت صنعتی نوید زر شیمی

مشاور: مهندسین مشاور فردا فن پارس

مبلغ پیمان: 1،857،000،000،000 ريال

مدت پیمان: 12 ماه

محل پروژه: تهران

نوع فعالیت: ابنیه و ساختمان

پروژه شامل انجام عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی در 9 طبقه شامل دو زیر زمین با زیربنای 13800 متر مربع با اجرای سقف وافل می‌باشد. از مهمترین مشخصات پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عملیات خاکبرداری و خاکریزی: 21500 متر مکعب

بتن ریزی: 14000 متر مکعب

سقف وافل: 13800 مترمربع

قالب‌بندی: 28600 متر مربع

آرماتوربندی: 1910 تن