همکاران

نام همکارسمت
1مسعود قربانزادهمدیر پروژه
محمود حسنکیمدیر پروژه
2میلاد کی آرثی پورمدیر پروژه
3محمد زمان شجاعیمدیر پروژه
08امیر حسین لاردورمدیر پروژه
5حسین علی زادهمدیر تدارکات و پشتیبانی
47شادی کلانتریمدیر امور مالی
6وحید فلاحتی رادمدیر IT
7اسدالله طالبی نیامدیر PMO
محمد‌مسعود میرمحمدعلیمدیر گروه تاسیسات
8هلیا باقریمدیر HSE
رها رهبریکارشناس دفتر فنی
سمانه ولی شریعت پناهیکارشناس دفتر فنی
رضوان اکبری نژادکارشناس تدارکات و پشتیبانی
امیر علی سهیلیکارشناس ارشد فنی پروژه
رضا امینیکارشناس ارشد فنی پروژه
سینا چگنیکارشناس ارشد فنی پروژه
سیمین مقیمیکارشناس ارشد فنی پروژه
حسین بهمئیکارشناس تاسیسات
شیدا استاجیکارشناس تاسیسات
09سعید زرافشانسرپرست کارگاه
11حمید رضا محسنیسرپرست کارگاه
9عظیم قانع انزابسرپرست کارگاه
9بهمن علیدادی پورسرپرست کارگاه
حمید میرزایی نیاسرپرست کارگاه
9ایوب باقریان سرپرست کارگاه
62رحیم جباریسرپرست کارگاه
36علی اصغر لطفی زادهسرپرست کارگاه
ولی الله کیانیمعاون اجرایی
پیمان افضل هوشمندمعاون اجرایی
فرید پزشگیمعاون اجرایی
لقمان زمانیمعاون اجرایی
حسین فراهانی نودهمعاون اجرایی
32فاطمه برزگرکارشناس کنترل پروژه
حامد عیوضی یداللهیسرپرست دفتر فنی
سید هومن حسینیسرپرست دفتر فنی
14نیما درافشانسرپرست دفتر فنی
15سید ناصر بیت سعیدسرپرست دفتر فنی
18بهروز رمضانیسرپرست دفتر فنی
18علیرضا فرامرزی بابادیسرپرست دفتر فنی
امین محمدی پورسرپرست دفتر فنی
بهمن آژیرسرپرست دفتر فنی
محمدتقی مظفریسرپرست دفتر فنی
ساسان قدیمیسرپرست دفتر فنی
فرشته برجیکارشناس دفتر فنی
عذرا محمدیکارشناس دفتر‌ فنی
میلاد ساروییکارشناس دفتر فنی
مرتضی بیگی نصیریکارشناس دفتر فنی
فاطمه برجیکارشناس دفتر فنی
آرام فیروزمندیکارشناس دفتر فنی
حسام جهانشاهی کارشناس دفتر فنی
مهران حبیبیکارشناس دفتر فنی
رسول قربانپور فدائیکارشناس دفتر فنی
محمد رسول نعمتیکارشناس دفتر فنی
مجتبی مازندرانیکارشناس دفتر فنی
20محمد زرگرکارشناس دفتر فنی
24آرش بیرامیکارشناس دفتر فنی
02امیر طاها حسین زادهکارشناس دفتر فنی
39وحید احمدی بابادیکارشناس دفتر فنی
42سعید وحدتی رادمهندس اجرای ابنیه
43علیرضا اکبرپورمهندس اجرای ابنیه
45علی اصغر تقی زادهمهندس اجرای ابنیه
46کیسان فلاح زادهمهندس اجرایی تاسیسات
02یگانه حیدری کارشناس ارشد امور مالی
02مهشید قاسمی کارشناس امور مالی
02هما گلباف کارشناس امور مالی
مژگان کاظمی مازی کارشناس امور مالی
مهرنوش لطفعلیان کارشناس امور مالی
60محمد سعید محدثیکارشناس امور مالی
60علیرضا بنی تمامکارشناس امور مالی
60مسعود نظر پورکارشناس امور مالی
51محمدرضا رضاییکارشناس امور مالی
52حامد یعقوبی اصلانکارشناس امور مالی
59فاطمه عسگریکارشناس امور مالی
سامان میریکارشناس امور مالی
کریم فولادیکارشناس امور مالی
حسین منصوری بیدکانیکارشناس امور مالی
67سعید رضا محمدیمسئول HSE
68عباس عباسی شهنیمسئول HSE
69روناک کوهیمسئول HSE
جبار میردریکوندمسئول HSE
سعید حیاتی گله زنکارشناس HSE
محمد وحید منصور پورکارشناس HSE
عرفان بنی آدمکارشناس HSE
مرتضی اسدیکارشناس HSE
شهنام غزلباشکارشناس HSE
علی شانظری نقشه بردار
70آرش نوروزینقشه بردار
سعید شکوهنقشه بردار
مجتبی علمدارلونقشه بردار