ماشین آلات سبک

نام ماشین آلاتتعداد
تراکتور۴ دستگاه
دامپر۲ دستگاه
اتوميکسر مارلو۲ دستگاه
مینی لودر۱ دستگاه