ماشین آلات سبک

نام ماشین آلاتتعداد
تراکتور۴ دستگاه
دامپر۳ دستگاه
اتوميکسر مارلو۲ دستگاه
تراکتور بيل دار۴ دستگاه
مینی لودر۱ دستگاه