ماشین آلات نیمه سنگین

Previous slide
Next slide
نام ماشین آلاتتعداد
غلطک کششی۲ دستگاه
غلطک خودرو۲ دستگاه
ژنراتور برق ۱۵۰۲ دستگاه
ژنراتور برق ۳۵۰۳ دستگاه
ژنراتور برق ۱۱۰۰۳ دستگاه
تانکر آبپاش۲ دستگاه
کمپرسور دیزلی۱ دستگاه