ماشین آلات نیمه سنگین

Previous slide
Next slide
تعدادنام ماشین آلات
۲ دستگاهغلطک کششی
۲ دستگاهغلطک خودرو
۱ دستگاهژنراتور برق ۱۵۰
۱ دستگاهژنراتور برق ۳۵۰
۳ دستگاهژنراتور برق ۱۱۰۰
۲ دستگاهتانکر آبپاش
۱ دستگاهکمپرسور دیزلی