وسایط نقلیه

تعدادنام ماشین آلات
۳ دستگاهوانت پيکاپ دو کابين
۲ دستگاهتويوتا هايلوکس
۲ دستگاهوانت مزدا
۴ دستگاهوانت زامياد ۲۴ ديزل
۳ دستگاهوانت کاپرا
٩ دستگاهسواری شاسی بلند
۳ دستگاهسواری سدان
۱ دستگاهون وانا